Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Quảng Nam

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 24.5 A00

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00