Thứ năm, 13/6/2024
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 24.55 D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
24.55
Tổ hợp môn
D01