Chủ nhật, 2/4/2023
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 24 D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D01