Thứ ba, 21/9/2021
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 18 D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
D01