Thứ tư, 29/6/2022
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 23.75 D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
D01