Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 25.3 C00, D01, D08, D10

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
C00, D01, D08, D10