Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Phú Yên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 23.5 A00

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00