Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Phú Yên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 21.6 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
21.6
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01