Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Phú Yên

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01