Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Quản lý đô thị và công trình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580106 21 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7580106
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01