Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Xây dựng Miền Tây

Quản lý đô thị và công trình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580106 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580106
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01