Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Xây dựng Miền Tây

Quản lý đô thị và công trình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580106 14 A01, V00, V01

Mã ngành
7580106
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A01, V00, V01