Thứ hai, 20/5/2024
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 18.5 M00, M01, M02

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
M00, M01, M02