Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 26 M00, M10, M11, M13

Năng khiếu hệ số 2

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
M00, M10, M11, M13
Ghi chú
Năng khiếu hệ số 2