Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 23.75 M01, M03, M09

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
M01, M03, M09