Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 33.43 M01, M03, M09

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
33.43
Tổ hợp môn
M01, M03, M09