Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 18 M05, M06

Điểm năng khiếu >= 5.0; điểm 2 môn văn hoá + điểm ưu tiên x2/3 >= 12.0

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
M05, M06
Ghi chú
Điểm năng khiếu >= 5.0; điểm 2 môn văn hoá + điểm ưu tiên x2/3 >= 12.0