Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tây Nguyên

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 22.35 M05, M06

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
22.35
Tổ hợp môn
M05, M06