Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Hùng Vương

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 32 T00, T02, T05, T07

Điểm đã tính hệ số

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
32
Tổ hợp môn
T00, T02, T05, T07
Ghi chú
Điểm đã tính hệ số