Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Hùng Vương

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 26 M00, M01, M07, M09

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
M00, M01, M07, M09