Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 30.12 M01, M09

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
30.12
Tổ hợp môn
M01, M09