Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 25 M01, M02, M03

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
M01, M02, M03