Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 26.57 D01, D72, D78, D96

TTNV <=3

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
26.57
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96
Ghi chú
TTNV <=3