Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 23 D01, D72, D90, D96

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
D01, D72, D90, D96