Thứ bảy, 9/12/2023
Đại học Hồng Đức

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 25.67 M00, M05, M07, M11

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
25.67
Tổ hợp môn
M00, M05, M07, M11