Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hồng Đức

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 22 M00, T02, T05, T07

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
M00, T02, T05, T07