Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 18.5 M00, M10

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
M00, M10