Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 26.99 M01

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
26.99
Tổ hợp môn
M01