Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Trà Vinh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19 C00, C14, M00, M05

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, C14, M00, M05