Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Trà Vinh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19.5 C00, C14, M00, M05

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
C00, C14, M00, M05