Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Trà Vinh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 18.5 M00, M01, M02

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
M00, M01, M02