Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19.35 M01, M09

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19.35
Tổ hợp môn
M01, M09