Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19.35 M01, M09

NK2 >=7;TTNV<=1

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19.35
Tổ hợp môn
M01, M09
Ghi chú
NK2 >=7;TTNV<=1