Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 15 M01, M02, M03

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
M01, M02, M03