Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19 M00, M05, M07, M13

NK >=6.5

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
M00, M05, M07, M13
Ghi chú
NK >=6.5