Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19 M00, M05, M07, M13

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
M00, M05, M07, M13