Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Đồng Tháp

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 18 M00

Xét học bạ 21.5, Môn NK GDMN nhân 2

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
M00
Ghi chú
Xét học bạ 21.5, Môn NK GDMN nhân 2