Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Vinh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 24 M00, M01, M10

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
M00, M01, M10