Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Vinh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 25.5 M00, M01

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
M00, M01