Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Vinh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 26 M00, M01, M10, M13

Trên thang 40

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
M00, M01, M10, M13
Ghi chú
Trên thang 40