Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Vinh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 25 M00, M01, M10, M13

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
M00, M01, M10, M13