Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Hoa Lư

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 24.75 C00

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
C00