Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Hà Tĩnh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19 M00, M01, M07, M09

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
M00, M01, M07, M09