Thứ năm, 7/7/2022
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 27.55 C14, C19, C20

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
27.55
Tổ hợp môn
C14, C19, C20