Thứ năm, 23/5/2024
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 26.62 C14, C19, C20, D66

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
26.62
Tổ hợp môn
C14, C19, C20, D66