Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 22 M01, M09

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
M01, M09