Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Phú Yên

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 18 M00

Điểm Toán + Văn + (ƯTKV/ ƯTĐT)x2/3 >= 12

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
M00
Ghi chú
Điểm Toán + Văn + (ƯTKV/ ƯTĐT)x2/3 >= 12