Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Giáo dục Pháp luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140248 19 C00, C19, D20, D66

Mã ngành
7140248
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, C19, D20, D66