Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Văn hóa Hà Nội

Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101C 31.4 A00, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7810101C
Điểm chuẩn
31.4
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D78, D96