Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Văn hóa Hà Nội

Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101B 26 A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7810101B
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A16, D01, D78, D96