Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Văn Hóa Hà Nội

Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101B 26.7 C00

Mã ngành
7810101B
Điểm chuẩn
26.7
Tổ hợp môn
C00