Thứ hai, 24/1/2022
Đại học Văn Hóa Hà Nội

Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101B 25.7 A00, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7810101B
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D78, D96