Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Văn Hóa Hà Nội

Du lịch - Văn hóa du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101A 26.2 C00

Mã ngành
7810101A
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
C00