Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Văn hóa Hà Nội

Du lịch - Văn hóa du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101A 25 A15, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7810101A
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A15, A16, D01, D78, D96