Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Văn hóa Hà Nội

Du lịch - Văn hóa du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101A 24.41 A00, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7810101A
Điểm chuẩn
24.41
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D78, D96