Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.4 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
B00