Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.8 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
B00