Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 25.5 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08