Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 24 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08