Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 23.5 A00, A02, B00, B08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, B08