Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Trà Vinh

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 24.27 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
24.27
Tổ hợp môn
B00