Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Trà Vinh

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 25.65 B00, B08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
25.65
Tổ hợp môn
B00, B08