Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Trà Vinh

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 24.8 B00, B08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
B00, B08