Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Dân Lập Duy Tân

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 22 A00, A16, B00, D90

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D90