Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 15 A00, B00, B01, KT3

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B01, KT3