Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 22.5 A00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00