Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 27.65 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
27.65
Tổ hợp môn
B00