Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.96 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.96
Tổ hợp môn
B00