Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Y Dược TP HCM

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 27 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
B00