Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 22 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90