Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Văn Lang

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 23 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08