Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Phan Châu Trinh

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 22 A00, A16, B00, D90

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D90