Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
B00