Thứ hai, 11/12/2023
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.25 B00, D07, D08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
B00, D07, D08