Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.75 B00, D07, D08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
B00, D07, D08