Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Y tế Công cộng

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 16.5 B00, B08, D01, D07

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D07