Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Y Tế Công Cộng

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 16 B00, B08, D01, D07

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D07