Thứ năm, 22/2/2024
Đại học Y tế Công cộng

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 19.5 B00, B08, D01, D07

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D07