Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Trà Vinh

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 15 B00, B08

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, B08