Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 23.4 A00, B00

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
A00, B00