Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Y Dược TP HCM

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 24 B00

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
B00