Thứ bảy, 10/12/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 20.35 B00

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
20.35
Tổ hợp môn
B00