Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA403 24.91 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TLA403
Điểm chuẩn
24.91
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07