Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA403 24.95 A00, A01, D01, D07

Toán >= 8.2, TTNV =<1

Mã ngành
TLA403
Điểm chuẩn
24.95
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >= 8.2, TTNV =<1