Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA401 25.7 A00, A01, D01, D07

Toán >= 8.2, TTNV =<2

Mã ngành
TLA401
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >= 8.2, TTNV =<2