Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA401 24.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TLA401
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07