Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tải nguyên nước (Hợp tác với Đợi học bang Colorado, Hoa Kỳ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA202 18.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TLA202
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07