Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA201 20.85 A00, A01, D01, D07

Toán >= 5.8, TTNV =<7

Mã ngành
TLA201
Điểm chuẩn
20.85
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >= 5.8, TTNV =<7