Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA201 16 A01, D01, D07, D08

Mã ngành
TLA201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D08