Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA119 16.05 A00

Mã ngành
TLA119
Điểm chuẩn
16.05
Tổ hợp môn
A00