Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA119 18.2 A00, A02, B00, D08

Toán >= 6.2, TTNV =<1

Mã ngành
TLA119
Điểm chuẩn
18.2
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08
Ghi chú
Toán >= 6.2, TTNV =<1