Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA114 21.7 A00

Môn Toán >= 6.4; NV <= 2

Mã ngành
TLA114
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Môn Toán >= 6.4; NV <= 2