Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA114 22.05 A00, A01, D01, D07

Toán >= 7.8, TTNV =<1

Mã ngành
TLA114
Điểm chuẩn
22.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >= 7.8, TTNV =<1