Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA114 22.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TLA114
Điểm chuẩn
22.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07