Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA113 19.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TLA113
Điểm chuẩn
19.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07