Thứ hai, 11/12/2023
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kỷ thuật cắp thoát nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA107 18.15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TLA107
Điểm chuẩn
18.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07