Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kỷ thuật cắp thoát nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA107 16 A00

Mã ngành
TLA107
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00