Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA105 23.04 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TLA105
Điểm chuẩn
23.04
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07