Thứ sáu, 28/1/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin (đặc thù)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201DT A00, A01

Mã ngành
7480201DT
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01