Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin (đặc thù)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201DT 22.25 A00, A01

Mã ngành
7480201DT
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A00, A01