Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin (đặc thù)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201DT 15 A00, A01

Mã ngành
7480201DT
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01