Thứ ba, 25/6/2024
Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHQ03 22.6 A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97

Mã ngành
QHQ03
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97